Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

 

Filozofia mea 

 

"A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulți este cercetare.”

Legile lui Murphy

   EduMNC

INSTRUCȚIUNI pentru parcurgerea cursului

Cursul este structurat în 12 module.

Fiecare modul respectă structura ideală de învățare:

 • Introducerea structurilor gramaticale și a elementelor de vocabular – lecții video/fișe explicative;
 • Exersarea elementelor introduse în lecțiile video – aplicații/teme în format electronic/ materiale PDF;
 • Recapitularea modulelor anterioare (începând cu Modulul 2);
 • Utilizarea, în context, a structurilor prezentate în lecțiile video – teme în format electronic – exerciții de citire, ascultare și comunicare;
 • Evaluarea de final de modul.

 

Cum înveți eficient?

 • Accesezi toate lecțiie video/toate fișele cu explicații;
 • Parcurgi cu foarte mare atenție elementele de conținut noi;
 • Faci toate aplicațiile/temele in format electronic/PDF;
 • Pentru un success garantat, modulele conțin și fișe de lucru/aplicații suplimentare. Le accesezi și pe acelea;
 • Dacă mai ai întrebări, poți trimite un mail cu ajutorul formularului din site. În decurs de maxim 48 de ore vei primi un răspuns garantat.

 

Prin urmare, ai la dispoziție 12 Module unde vei găsi :

 • Lecții video în care îți sunt prezentate structurile gramaticale și elemetele de vocabular atribuite fiecărui modul în parte;
 • ”Teme pentru acasă” în format electronic/materiale PDF;
 • Materiale suplimentare de studiu în format PDF pentru fixarea cunoștințelor;
 • Aplicații digitale care să te sprijine în parcurgerea cursului.

 

My world - Modulul 1 - Free Online English Course Elementary to Intermediate Edu

MODULUL 1

VOCABULAR

Formule de salut, informații personale, membrii familiei, țări, naționalități, culori, numerele de la 1 la 30 (39).

FORMULE DE SALUT

GREETINGS

1.

INFORMAȚII PERSONALE

PERSONAL INFORMATION

Descarcă fișierul PERSONAL INFORMATION

Descarcă fișierul PERSONAL INFORMATION cu TRADUCERE

2.

Descarcă fișierul

THIS IS ME

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Descarcă fișierul

INTRODUCING YOURSELF

Accesează fișa de mai jos (”Introducing yourself”/Prezentându-te pe tine), ascultă și citește fiecare prezentare în parte, apoi completează cele două tabele cu informațiile aflate! / Access the worksheet below (”Introducing yourself”), listen and read each presentation separately, then fill in the two tables with the information found!

Audio - JOE

Audio -ANA

Descarcă fișierul

ALL ABOUT ME

Completează paragraful din dreapta cu cuvintele din stânga. / Complete the paragraph on the right with the words on the left.

Descarcă fișierul

ALL ABOUT ME

Answer Key

Ascultă cu atenție întrebările și alege cele mai bune propoziții pentru a răspunde. / Listen to the questions carefully and choose the best sentences to respond.

Descarcă fișierul

Introductions Q&A

Audio - Introductions Q&A

Descarcă fișierul

Introductions Q&A

Answer Key

3.

FAMILIA

THE FAMILY

FAMILIA ÎN ENGLEZĂ

Family/Families = Familie/Familii

 

PăRINțII

Parents = Părinți

Mother (fam. Mom, Mum) = Mama

Father (fam. Dad, Daddy, Pops) = Tata

 

COPIII

Child/Children = Copil/Copii

Kids = Copii

Son = Fiu

Daughter = Fiica

Offsprings = Descendenți/Urmași

 

FRAțII

Brother = Frate

Sister – Soră

Siblings – Frați

În timp ce românii folosesc cuvântul „frați” pentru toate surorile și toți frații (chiar dacă avem 2 surori si un frate, toți sunt frati), englezii au termenul de siblings.

Ex: I have 3 siblings. – Am 3 frați.

GEMENIi

Twins = Gemeni

Ex: They are identical twins. –Sunt  gemeni identici.

Se poate folosi termenul de Twin/Twins în combinație cu Sister/Sora sau Brother/Frate.   Ex: My twin sister has got a beautiful house. Sora mea geamană are o casă frumoasă.

BUNICIi

Grandfather (fam. Grandpa) = Bunic

Grandmother (fam. Grandma, Grannie, Granny) = Bunică

Grandparents = Bunici

Pentru a forma cuvintele ce desemnează străbunicii, se folosește prefixul „great-”. Great-grandfather, Great-grandfather, great-grandparents.

NEPOțIi

Grandchildren = Nepoți

Grandson = Nepot

Grandaughter = Nepoată

„Grandchildren” se folosește doar pentru nepoții bunicilor, nu și pentru nepoții unchilor. Aceia au forme diferite.

RUDE (RELATIVES)

 

UNCHI șI MăTUșI

Uncle = Unchi

Aunt = Mătușă

 

NEPOțI  (De unchi și mătuși)

Nephew = Nepot

Niece = Nepoată

 

VERI

Cousin = Văr/Verișoară

”Cousin” se folosește pentru ambele sexe.

In cazul în care există gradele de tip: „văr de-al doilea” sau „văr de-al treilea”, se folosesc numeralele ordinale.

Second cousin = Văr de-al doilea

RUDE PRIN MARIAJ

 

SOCRII

In-laws = Socrii

Father-in-law = Socru

Mother-in-law = Soacră

Son-in-law = Ginere

Daughter-in-law = Noră

 

CUMNAțI

Brother-in-law = Cumnat

Sister-in-law = Cumnată

 

SOțI

Wife = Soție

Husband = Soț

 

RUDE PRIN ADOPTIE

Adopted = Adoptat

Adopted son = Fiu adoptiv

Adopted daughter = Fiică adoptivă

 

VITREG

În limba engleză, se folosește prefixul „half-” pentru surori și frați vitregi (atunci când doar un părinte este comun).

 

Half-sister = Soră vitregă

Half-brother = Frate vitreg

 

Se folosește prefixul „step” pentru orice fel de rudă vitregă (la frați/surori, niciun părinte nu este comun).

 

Stepfather = Tată vitreg

Stepmother = Mamă vitregă

Stepson = Fiu vitreg     

Stepbrother = Frate vitreg

 

CUVINTE LEGATE DE RELAțIIle familiale

Relationship = Relație

Boyfriend = Prieten/Iubit

Girlfriend = Prietenă/Iubită

Single – Singur (Necăsătorit/ă)

Marriage – Căsătorie

Engagement – Logodnă

Fiancé/Fiancée = Logodnic/ă

Divorce – Divorț

Widow/Widower – Văduvă/Văduv

Bride – Mireasă

Groom/bridegroom – Mire

GodFather = Naș

Godmother = Nașă

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Audio

 Meet my family

Ascultă cu atenție, citește textul, apoi rezolvă exercițiile 2 și 3. / Listen carefully, read the text, then solve exercises 2 (Potrivește membrii familiei cu imaginile. / Match family members with the pictures.) and 3 (Citește și bifează Adevărat sau Fals. / Read and tick True or False.).

Ascultă cu atenție apoi tastează cuvintele lipsă în căsuțele de mai jos. /Listen carefully, then type the missing words in the boxes below.

Audio - Personal Information

Descarcă fișierul

FAMILY TIES

Descarcă fișierul

FAMILY TIES

Answer Key

Aranjează literele pentru a descoperi cuvintele ascunse. / Family word scramble.

Descarcă fișierul

FAMILY WORD SCRAMBLE

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Aranjează propozițiile de mai jos. / Unscramble the sentences below.

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Answer Key

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Completează cele 15 propoziții cu cuvintele din stânga. Unele cuvinte sunt folosite de mai multe ori. / Complete the 15 sentences with the words on the left. Some words are used more than one time.

Descarcă fișierul

FAMILY RELATIVES

Answer Key

Descarcă fișierul

FAMILY RELATIVES

Ascultă și apoi tastează cuvintele lipsă în căsuțele de mai jos. / Listen and then type the missing words in the boxes below. 

Descarcă fișierul

MY FAMILY 

Audio

My family

Descarcă fișierul

MY FAMILY 

Answer Key

Descarcă fișierul

FAMILY  CARDS

Plecând de la modelele de mai jos, faceți o scurtă prezentare a familiei dvs. / Starting from the models below, make a brief presentation of your family.

AUDIO

FAMILY WORDS

LET'S PLAY! - SĂ NE JUCĂM!

GAME

FAMILY MEMEBERS

GAME

MY FAMILY 

LISTĂ COMPLETĂ NAȚIONALITĂȚI

Puteți descărca de la butonul de mai jos o listă aproape completă cu țările și naționalitățile lumii, aranjate alfabetic.

În listă/tabel, coloana Țări conține numele fiecărei țări .

Coloana de Adjectiv conține cuvântul folosit pentru a descrie ceva din acea țară. (De exemplu "German watch = ceas german"). Totodată, în marea majoritate a cazurilor, adjectivul este identic cu substantivul din coloana următoare și desemnează atât naționalitatea, cât și persoana din acea țară.

Coloana de Substantiv (noun), așa cum am precizat mai sus, desemnează persoana care locuiește în țara respectivă.

Coloana de Limbă indică, desigur, limba vorbită în acea țară, care, de cele mai multe ori, este aceeași cu naționalitatea.

Naţionalitatea are formă identică pentru masculin şi feminin.

Naționalitatea și limba se scriu MEREU cu literă mare în limba engleză.

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Citește cu atenție prezentările de mai jos și apoi rezolvă următoarele exerciții. / Read carefully the introductions below and then solve the next exercises.

Descarcă fișierul

WHERE ARE THEY FROM?

Descarcă fișierul

WHERE ARE THEY FROM?

Answer Key

ABOUT COLOURS

Despre culori

 

 • What is the difference between Color and Colour?

Both words mean the same thing and its spelling depends on the country where the word is written.

The word Color is used in United States.

The word Colour is used in the rest of the English-speaking countries (England, Australia, NZ etc.)

 • Care este diferența dintre Color (culoare) și Colour (culoare)?

Ambele cuvinte înseamnă același lucru, iar ortografia depinde de țara în care este scris cuvântul.

Cuvântul Color este folosit în Statele Unite.

Cuvântul Colour este folosit în restul țărilor vorbitoare de limbă engleză (Anglia, Australia, Noua Zeelandă etc.)

 • What is the difference between Gray and Grey?

The same as with the difference between Color and Colour, it depends on the country.

The word Gray is used in United States.

The word Grey is used in the rest of the English-speaking countries (England, Australia, NZ etc.)

 • Care este diferența dintre Gray (gri) și Grey (gri)?

La fel ca în cazul diferenței dintre Color și Colour , depinde de țară.

Cuvântul Gray este folosit în Statele Unite.

Cuvântul Grey este folosit în restul țărilor vorbitoare de limbă engleză (Anglia, Australia, Noua Zeelandă etc.)

 • Pale - Light - Dark – Bright

You can also talk in shades (or intensity) of colour in English by using such expressions as:

Light is the opposite of Dark.

 • Deschis - Închis - Luminos

De asemenea, puteți vorbi în nuanțe (sau intensitate) de culoare în limba engleză folosind expresii precum:

'What's your favourite colour?', 'What colour are your eyes?' or 'What colour is the car?' - these are the most common questions about colour in English. If you know the names of the colours in English, you will answer those questions.

„Care este culoarea ta preferată?” „Ce culoare au ochii tăi?” sau „Ce culoare are mașina?” - acestea sunt cele mai frecvente întrebări legate de culori în limba engleză.

Audio Numbers 0-39

HOW TO SAY "0" IN ENGLISH

CUM SĂ SPUI „0” ÎN ENGLEZĂ

 

 • When to say “oh”

- In spoken English, the number “0” is often read as the letter "o", often spelled “oh”. This is especially true when “0” is included with a list of other numbers. This is most commonly used with phone numbers.

Example:
The number 0198 is pronounced; “oh one nine eight”

- In the James Bond films, his agent name is “007”, which is pronounced “double “oh” seven.”

The letter "o" ("oh") is also used in spoken English as the name of the number 0 when saying times in the 24 hour clock.

Example:
Let’s meet at 08:00 hours is said; lets meet at "oh eight hundred hours”

 

 • Când să spui „oh”

- În limba engleză vorbită, numărul „0” este adesea citit ca litera „o”, adesea scris „oh”. Acest lucru este valabil mai ales atunci când „0” este inclus cu o listă de alte numere. Acest lucru este cel mai frecvent utilizat cu numerele de telefon, numerele camerelor de la hotel, adresă, etc.

Exemplu:

Numărul 0198 este pronunțat; „0/Oh unu nouă opt”

- În filmele James Bond, numele agentului este „007”, care se pronunță „dublu„ 0/oh ”șapte”.

Litera „o” („oh”) este, de asemenea, utilizată în limba engleză vorbită ca nume al numărului 0 atunci când se spune ceasul de 24 de ore.

Exemplu:

Să ne întâlnim la ora 08:00 se spune; să ne întâlnim la „0/oh opt sute de ore”

 

 • When to say “zero”

"Zero" is a word mostly used in math and science. (When you are measuring something)

Example:

"Visitors train with Space Adventures for several months before spending a few days in zero gravity."

"The temperature today is below zero degrees."

 

 • Când să spui „zero”

„Zero” este un cuvânt folosit în cea mai mare parte în matematică și știință. (Când măsurați ceva)

Exemplu:

„Vizitatorii se antrenează cu Space Adventures timp de câteva luni înainte de a petrece câteva zile cu gravitația zero.”

„Temperatura de azi este sub zero grade”.

 

 • When to say "nought"

Nought is very similar to the word "zero" and is another mathematical word for "0". It is mostly used in American English. It is often said when talking about percentages.

You may have heard of the game "noughts and crosses" too.

Example:

The sentence "There is a 0.5% chance of rain today" would be pronounced as "there is a nought point five percent chance of rain today"

"To win the game noughts and crosses, you ned to get three noughts in a row.

 

 • Când să spui "nought" =  „nimic”

Nimic este foarte asemănător cu cuvântul „zero” și este un alt cuvânt matematic pentru „0”. Este folosit mai ales în engleza americană. Se spune adesea când se vorbește despre procente.

Este posibil să fi auzit și de jocul „ X si Zero”.

Exemplu:

Propoziția „Există o șansă de 0,5% de ploaie astăzi” ar fi pronunțată ca „există un punct zero 5% șanse de ploaie astăzi”

„Pentru a câștiga jocul” X si Zero”, trebuie să obțineți trei ”noughts”/ 0 la rând.

 

 • When to say “nil”

"Nil "means “nothing” or a “quality of no importance”. In the UK, “nil” is used to describe scores.

Example:

Manchester United won last week’s football match against Manchester City by “two goals to nil”.

 

 • Când să spui „zero”

„Nil” înseamnă „nimic” sau o „calitate fără importanță”. În Marea Britanie, „zero” este utilizat pentru a descrie scorurile.

Exemplu:

Manchester United a câștigat meciul de fotbal de săptămâna trecută împotriva lui Manchester City cu „două goluri la zero”.

 

 • When to say “love”

Love  – A term used in tennis instead of the word 'nil' or 'zero'. It is used to describe a lack of score in either points, games or sets. i.e. a game score of 30-0 is given as '30 love' and a set score of 6-0 is given as 'six love'.

 

Când să spui „love = iubire / dragoste”

Love - Termen folosit în tenis în locul cuvântului „nil” sau „zero”. Este folosit pentru a descrie lipsa scorului fie în puncte, jocuri sau seturi. adică un scor de joc de 30-0 este dat ca „30 love (iubire)” și un scor stabilit de 6-0 este dat ca „șase love (iubire)”.

GRAMATICĂ

To be și To Have/To Have Got – formele de prezent, exprimarea posesiei, genitivul, articolul nehotărât și articolul hotărât, WH-questions.

FORMAREA NUMERELOR

NUMBER FORMATION

În limba engleză, Numerele de la 0 la 12 nu se formeaza conform nici unui tipar. Se învață ca atare.

Cele mai multe dintre ele (numerele de la 2 la 9) ajută la formarea numerelor compuse. Prin urmare, este important să le acordăm acestora o atenție sporită atunci când le învățăm.

 • Numerele de la 13 la 19 se termină în ”-teen”. Ele se formează astfel :

3/4/5//6/7/8/9 + teen (cu o mică excepție de scriere la 13 și 15)

Exemplu :

14 = 4 (four)+teen                 FOURTEEN

16 = 6 (six)+teen                    SIXTEEN

17 = 7 (seven)+teen               SEVENTEEN

18 = 8 (eight) +teen              EIGHTEEN (se scrie cu un singur ”T” la unirea celor două cuvinte)

19 = 9 (nine) + teen               NINETEEN

ATENȚIE !!!

13 și 15 se termină tot în ”teen”, doar că se modifică puțin scrierea inițială a cifrelor 3, respectiv 5, după cum urmează:

13 = 3 (THREE THIR) + teen   THIRTEEN

15 = 5 (FIVEFIF) + teen        FIFTEEN

 • Numerele care desemnează zecile (20, 30 etc) se termină în ”-ty”.

În general, și zecile păstrează regula de adăugare a sufixului ”-ty” la forma inițială a numerelor  (2 - 9). Cu câteva mici excepții, printre care 20, respectiv 30.

20 = 2 (TWOTWEN) + ty          TWENTY

30 = 3 (THREETHIR) + ty         THIRTY

 • De la 21-29, respectiv 31-39, se folosesc numerele de la 1-9, scrise cu ajutorul cratimei (minus/-).

21 = twenty-one

22 = twenty-two

23 = twenty-three etc.

31 = thirty-one

32 = thirty-two etc.

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Spre deosebire de limba română, în limba engleză verbele se folosesc ÎNTOTDEAUNA și OBLIGATORIU însoțite de pronumele subiecte (I, you, he, she, it, we, you, they), la toate cele trei forme - afirmativă, negativă, interogativă.

Exemplu:

A: Este fratele meu. - HE is my brother.

N: Nu este fratele meu. - HE isn't my brother.

I: Este fratele tău? - Is HE your brother?


LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Urmează o serie de exerciții (6 pagini) dedicate verbului ”To Be”. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

To Be - EXERCISES

TO HAVE / TO HAVE GOT = A AVEA

Which should we use: “Have” or “Have got”?

”Have” sau ”Have got”?

 Pe care ar trebui  să-l folosim?

”Have”și ”Have got” au aceeași semnificație atunci când vrem să exprimăm posesia a ceva. Și, da, sunt foarte adesea interschimbabile (poate fi folosit unul în locul celuilalt fără diferență de sens).

I have a car. = I’ve got a car. (Am o mașină.)

I have blue eyes. = I’ve got blue eyes. (Am ochi albaștri.)

I have a pencil. = I’ve got a pencil. (Am un creion.)

În ultima situație este de preferat evitarea construcției ”have got”, deoarece, în general, aceasta este folosită  pentru a exprima posesia unor obiecte/persoane care au o valoare oarecum considerabilă (I have a car. = I’ve got a car. (Am o mașină.) / I have a brother. = I’ve got a brother. (Am un frate.) sau atunci când se referă la anumite părți ale corpului care, indubitabil, aparțin persoanei în cauză. (I have blue eyes. = I’ve got blue eyes. (Am ochi albaștri.)

Există, totuși, unele diferențe importante în gramatică și nu numai, între ”Have” sau ”Have got”

Iată ce ar trebui să știm când îl folosim pe ”Have Got”:

      1.  ”Have got” este pentru engleza vorbită.

 • Utilizați ”have got” în limba engleză vorbită (informală);
 • Utilizați ”have” în limba engleză formală scrisă (corespondență de afaceri etc.).

Desigur, nu este nimic în neregulă cu utilizarea lui ”have” în loc de ”have got” în limba engleză vorbită.

      2.   Este de preferat folosirea prescurtărilor când folosim ”have got”.

 • I’ve got
 • I haven’t got
 • he’s got
 • he hasn’t got, etc.

 

3.  Forme diferite la interogativ și la negativ pentru cele două variante : „Have” – ”Have got”

 

Cu ”have got” nu folosim verbe ajutătoare pentru forma interogativă, respectiv cea negativă.

Pentru întrebări, inversăm pur și simplu subiectul și verbul, după cum urmează:

A: You have got / You’ve got


I: Have you got?


A: He has got / He’s got


I: Has he got?

 

Pentru negativ, punem ”not” (n’t) după ”have” ori ”has”, după cum urmează:

 

A: You have got / You’ve got
N: You have not got / You haven’t got
A: She has got / She’s got
N: She has not got / She hasn’t got.

 

!!!Verbul ”HAVE ” formează negativul, respectiv interogativul cu ajutorul auxiliarului ”do”.

 

         4.   ”Have got” se folosește doar la timpul prezent.

 

”Have got” există doar la timpul prezent simplu. Nu îl folosim la timpul continuu, trecut sau viitor.

 • timpul prezent simplu:  He’s got a problem. (Are o problemă.)
 • timpul trecut simplu:  He had a problem. (A avut o problemă.)
 • viitor simplu: He’ll have a problem. (Va avea o problemă.)

 

        5.  Când nu putem folosi ”Have got”!!!

 

Când ”have” este un cuvânt substitut pentru un alt verb, nu îl putem schimba cu ”have got”.

De exemplu, în loc să ”facem un duș” = ”take a shower spunem uneori ”have a shower” (”avem un duș”) sau, în loc să ”mâncăm prânzul” = ”eat lunch”, spunem ”have lunch” (”avem prânzul”). În aceste cazuri, nu putem folosi ”have got”.

 

 • I have lunch at 12 o’clock.

I’ve got lunch

 • I have a shower every day.

I’ve got a shower

 

 

Urmează o serie de exerciții dedicate verbului ”To Have / To Have Got”. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

To Have - EXERCISES

The genitive case

 EXERCISES

The Articles

 EXERCISES

WH-Questions

 EXERCISES

Answer Key

WH-Questions

 EXERCISES

The genitive case

 EXERCISES

Answer Key

Adjectivele posesive

Adjectivele posesive sunt folosite pentru a arăta posesia a ceva.  

În limba engleză, adjectivele se poziționează înainte de substantiv.

Adjectiv + substantiv

my car / your dog / his friend / her son / its walls / our class / your sister / their ball

În plus, adjectivul posesiv trebuie să fie ”de acord” cu persoana care posedă acel lucru, nicidecum asupra lucrului care este posedat.

De exemplu:

My dog is big. (my doesn’t refer to the dog, but to “I”)

Câinele meu este mare. (al meu nu se referă la câine, ci la „eu”)

His dog is big. (his doesn’t refer to the dog, but to “he”)

Câinele lui este mare. (al său nu se referă la câine, ci la „el”)

Our dog is big. (our doesn’t refer to the dog, but to “we”)

Câinele nostru este mare. (al nostru nu se referă la câine, ci la „noi”)

Their dog is big. (their doesn’t refer to the dog, but to “they”)

Câinele lor este mare. (lor nu se referă la câine, ci la „ei”)

!!! Spre deosebire de alte limbi, nu există niciun acord la plural între adjectivul posesiv și substantiv. (Nu adăugăm „s”.)

Examplu:

Our dogs are big. (correct) (Câinii noștri sunt mari.)

Ours dogs are big. (incorrect)

Your vs. you’re

A nu se confunda!!!

Your = adjectiv posesiv (Your house is big. = Casa ta este mare.)

You’re =you are = tu ești (verbul ”to be”) (You’re my friend. = You are my friend. = Ești prietenul meu.)

 

Its vs. It’s

A nu se confunda!!!

Its = adjectiv posesiv (Its cage is big. = Cușca lui este mare. – cușca leului)

It’s = it is = el/ea este (verbul ”to be”) (It’s my house. = It is my house. = Este casa mea.)

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

3. Replace the personal pronouns with possessive adjectives. (Înlocuiește pronumele personale cu adjective posesive.)

 1. Where is (I) book?
 2. Here is (we) teacher.
 3. She goes to school with (she) brother.
 4. (They) father works in a car factory.
 5. (You) laptop is very expensive.
 6. (He) favorite hobby is tennis.
 7. (I) husband and I want to go to Paris.
 8. We want to see (it) historical monuments.
 9. Leila likes (she) dog!
 10. (It) name is Bobby.

4. Choose the right possessive adjective. (Alege adjectivul posesiv potrivit.)

 1. Two students didn't do mathematics homework.
 2. I have a car. color is black.
 3. We have a dog. name is Pancho.
 4. Nancy is from England. husband is from Australia.
 5. Ann and Nadia go to a high school. little brother goes to primary school.
 6. Alan has a van. van is very old.
 7. We go to a high school. high school is fantastic.
 8. I like singing. mother sings with me.
 9. François and Alain are French. family are from France.
 10. Mary likes grandmother. She often visits her.

Descarcă fișierul Possessive Adjectives

Answer Key

Descarcă fișierul Possessive Adjectives

Genitivul / Exprimarea posesiei

Formele genitivului

Genitivul se formează în două feluri:

1. Printr-o frază prepozițională (cu ajutorul lui ”OF” )

the title of the book, the top of the mountain (titlul cărții, vârful muntelui)

2. Cu ajutorul lui „’s ” sau doar cu un apostrof ()

The boy’s house, the boys’house (casa băiatului, casa băieților)

 1. ’S” este folosit în următoarele situații:
 • când posesorul (un substantiv la singular) desemnează o persoană

a child's dream, Tom's new job, the boy's toy, the elephant's trunk (visul unui copil, noua slujbă a lui Tom, jucăria băiatului, portbagajul elefantului)

 • când două nume (substantive proprii) sunt cuplate prin ”și”, se adaugă „ 's” la al doilea (ambii dețin în comun acel obiect/acea persoană)

John and Mary's bank account; Scott and Henderson's house (Contul bancar al lui John și Mary (cei doi dețin un cont comun); Casa lui Scott și Henderson (cei doi dețin o casă comună)

 • când două nume (substantive proprii) sunt cuplate prin ”și”, se adaugă „ 's” la fiecare, subînțelegându-se că fiecare deține propriul obiect/propria persoană. Ultimul substantiv propriu primește doar „ 's”, pentru a se evita repetiția

John’s bank account and Mary's (fiecare are contul lui, separate); Scott‘s house and Henderson's (fiecare are casa lui)

 • când substantivele la plural sunt neregulate (nu se termină în „-s” sau „-x”)

children's games, the men's club, sheep's wool (jocuri pentru copii, clubul pentru bărbați, lână de oaie)

 • când substantivele la singular se termină în „-s” sau „-x”

an actress's career, a waitress's job, St. James's Square, Alex's detective stories (cariera unei actrițe, meseria de chelneriță, Piața Sf. Iacob, poveștile de detectivi ale lui  Alex)

 1. Se folosește doar apostroful („„)
 • când substantivele la plural se termină în „-s” sau „-x”

The boys' school, the girls' school, the Joneses' house, the heroes' honesty. (școala de băieți, școala de fete, casa Joneses, onestitatea eroilor)

Utilizarea genitivului

      1)  Genitivul  cu „’s” / „'„ (denumit și genitivul sintetic)

- Genitivul sintetic se folosește cu substantivele animate: de ex: the family's money, the dog's food (banii familiei, mâncarea câinelui)

Există câteva cazuri când substantivele neînsuflețite sunt folosite la acest genitiv.

a) Când substantivele neînsuflețite sunt personificate: de ex. the ship's funnel, the country's beauty (pâlnia navei, frumusețea țării)

b) Când substantivele insistă asupra duratei, lungimii: de ex. a month's time, a two weeks' holiday (timp de o lună, două săptămâni de vacanță / o vacanță de două săptămâni)

c) Când substantivele privesc măsurarea: de ex. five meters’ length, a park's area (o lungime de cinci metri, zona unui parc)

d) Când substantivele exprimă valoarea: de ex. fifty pence's worth of bananas, fifteen dollars’ worth of flowers (bananele valorează/fac cincizeci de pence, flori în valoare de cincisprezece dolari)

e) Când substantivele neînsuflețite prezintă un interes special pentru activitatea umană: de ex. the science's development, the brain's power (dezvoltarea științei, puterea creierului)

f) Opțional, atunci când substantivele neînsuflețite se referă la un grup de oameni, la locurile în care locuiesc oamenii, la instituțiile umane: de ex. the nation's problems, London's smog, the club's terrains (problemele națiunii, smogul din Londra, terenurile clubului)

g) În mai multe expresii idiomatice: de ex. to come to one's journey's end, to go down to the water's edge, to be at one's wits' end (a ajunge la capătul călătoriei, a coborî la marginea apei, a fi la capătul răbdărilor)

      2)   Genitivul cu ”OF” (genitivul analitic)

a) Genitivul cu ”of” este de obicei folosit cu substantivele neînsuflețite: de ex. the leg of the table, the bank of the river ( piciorul mesei, malul râului)

b) Construcția cu ”of” se găsește și la substantivele animate dacă sunt postmodificate printr-o frază sau propoziție relativă: de ex. What is the name of the guest in the long white dress?
What is the name of the guest who came first? (Care este numele oaspetelui în rochia lungă albă? Care este numele oaspetelui care a venit primul?)

Genitivul dublu

Genitivul dublu este format prin combinarea unui genitiv analitic (”of”) cu un genitiv sintetic „’s / ‘„): de ex. a friend of Tom's, this book of my brother's / un prieten de-al lui Tom, această carte a fratelui meu.

Expresii fixe

Expresiile fixe de tipul: de dragul….. / pentru  numele lui ..…...” pot fi folosite atât cu ajutorul genitivului sintetic, cât și simplu.

for God’s sake, for kindness' sake, for old times' sake / for God sake, for kindness sake, for old times sake, yesterday's newspaper, today's news, tomorrow's people, etc. (pentru numele lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu, pentru vremurile de demult, ziarul de ieri, știrile de azi, oamenii de mâine etc.).

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Urmează o serie de exerciții dedicate cazului genitiv. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

The Indefinite Article – A / AN

Articolul Nehotărât - A / AN

We use A/AN with:

Folosim A / AN cu:

1. Singular nouns and the first time we refer to a person, animal or thing.

 • a child
 • an elephant
 • a television

1. Substantive la singular și care sunt folosite atunci când ne referim pentru prima data la acea persoană, animal sau lucru.

 • un copil
 • un elefant
 • o televiziune

2. We don't use A/AN with possessive pronouns, demonstratives or cardinal numbers.

 • My shirt is dirty.
 • This car is expensive.
 • One person is in the reception.

2. Nu folosim A / AN cu pronume posesive, demonstrative sau numere cardinale.

 • Cămașa mea este murdară.
 • Această mașină este scumpă.
 • O persoană este la recepție.

3. We use ONE (or more – 2 / 3 / 4 / etc.) instead of A/AN when the number is important.

 • There is only one exit from the airport.

3. Folosim UNU (sau mai multe – 2 / 3 / 4 / etc.) în loc de A / AN când numărul este important.

 • Există o singură ieșire din aeroport.

A is used when the next word begins with a consonant sound (b, c, d, f, g, h, j, k etc).

 • a book
 • a table
 • a clock
 • a university (because the beginning of university sounds like YOU-niversity) (pentru că U sună ca YOU)

A este folosit atunci când cuvântul următor începe cu o consoană sau cu un sunet consonantic (b, c, d, f, g, h, j, k etc).

 • o carte
 • o masă
 • un ceas
 • o universitate

AN is used when the next word begins with a vowel sound (a, e, i, o, u).

 • an apple
 • an elephant
 • an umbrella
 • an hour (because the H is silent) (pentru că H este mut / nu se pronunță)

AN este folosit atunci când cuvântul următor începe cu o vocală sau cu un sunet vocalic (a, e, i, o, u).

 • un măr
 • un elefant
 • o umbrelă
 • o oră

A and AN

We use A/AN (articles) with singular countable nouns.

 • My brother has a dog and my sister has a cat.
 • There is an accident on the corner.

Folosim A / AN (articole) cu substantive numărabile la singular.

 • Fratele meu are un câine, iar sora mea are o pisică.
 • Este un accident la colț.

We use A/AN (articles) with singular nouns expressing professions.

 • I am a teacher.
 • He is an engineer.

Folosim A / AN (articole) cu substantive care exprimă profesia.

 • Eu sunt profesor.
 • El este inginer.

Some and Any

We use SOME and ANY with plural nouns and uncountable nouns.

Folosim SOME și ANY cu substantive la plural și substantive nenumărabile.

 • Some is generally used in positive sentences.

Some este utilizat în general în propozițiile pozitive / afirmative.

 • Any is generally used in negative sentences and has a negative meaning.

Any este folosit în general în propozițiile negative și are un sens negativ - niciun / nicio.

 • I have some information for you about flights to Paris.

Am niște informații pentru tine legat de zborurile către Paris.
(Positive - Uncountable) (Afirmativ – Nenumărabil)

 • I don't have any information for you about flights to Paris.

Nu am nicio informație pentru tine legat de zborurile către Paris.
(Negative - Uncountable) (Negativ – Nenumărabil)

 • We met some friends after work yesterday.

Ne-am întâlnit cu niște prieteni după serviciu, ieri.
(Positive - Plural Countable) (Afirmativ – Numărabil, la plural)

 • I didn't see any friends there on Thursday.

Nu am văzut niciun prieten acolo joi.
(Negative - Plural Countable) (Negativ – Numărabil, la plural)

 • I think he will have some time to speak to you today.

Cred că va avea puțin timp / ceva timp să vorbească cu tine azi.
(Positive - Uncountable) (Afirmativ – nenumărabil)

 • I don't think he will have any time to speak to you today.

Nu cred că va avea timp să vorbească cu tine azi.
(Negative - Uncountable) (Negativ – Nenumărabil)

You can also use SOME and ANY in a sentence without a noun if the meaning of the sentence is clear.

 • I didn't eat any salad but Peter ate some. (salad)
 • Sean took lots of photos of the mountains but Emma didn't take any. (photos)

De asemenea, SOME și ANY pot fi folosite într-o propoziție fără un substantiv, dacă sensul propoziției este clar.

 • Nu am mâncat nicio salată, dar Peter a mâncat ceva. (salată)
 • Sean a făcut o mulțime de fotografii ale munților, dar Emma nu a făcut (niciuna). (fotografii)

 

Questions with Some and Any

Întrebări cu Some și Any

Generally, we use ANY in questions.

În general, folosim ANY în întrebări. Uneori se traduce cu vreun / vreo.

 • Do you know any famous people? (Cunoști oameni celebri?)
 • Do you have any children? (Ai copii?)

 

But SOME is used in the following circumstances, even in questions: (Dar, SOME este folosit în următoarele situații, chiar în propoziții interogative):

1. When we are offering something. (Când oferim ceva.)

 • Would you like some coffee? (Doriți o/niște cafea?)
 • Do you want some sugar for your coffee? (Vrei niște zahăr pentru cafea?)

2. When we are asking for something. (Când cerem ceva.)

 • Could I have some salt, please? (Îmi puteți da niște sare, vă rog?)
 • Can I have some fries with that? (Pot să servesc niște cartofi prăjiți cu asta?)

3. When we are suggesting something. (Când sugerăm ceva.)

 • Why don't we watch some movies on TV tonight? (Ce-ar fi să ne uităm la niște filme diseară?)
 • Why don't you give her some advice? (De ce nu îi dai niște sfaturi?)

 

The Definite Article – THE

Articolul hotărât – THE

We use THE with: (Folosim THE cu :)

1. A singular or plural noun when it is clear/obvious which person or thing we are talking about.

 • There is a lamp in my bedroom. (we mention the lamp for the first time)
 • The lamp is next to the desk. (it is obvious now which lamp)

1. Un substantiv la singular sau la plural ,atunci când este clar / evident despre ce persoană sau lucru vorbim.

 • Este o lampă în dormitorul meu. (menționăm lampa pentru prima dată)
 • Lampa este lângă birou. (acum este clar despre ce veioză este vorba)

2. Anything which we identify immediately.

 • We watched the new Brad Pitt movie last night.

2. Orice lucru pe care îl identificăm imediat.

 • Am urmărit aseară noul film cu Brad Pitt.

3. Musical instruments (the violin, the guitar, the drums, the flute, etc.).

 • She plays the piano.

3. Instrumente muzicale (vioara, chitara, toba, flautul, etc.).

 • Ea cântă la pian.

4. Something that is unique or there is only one.

 • the sun
 • the moon
 • the internet.

4. Ceva care este unic sau există doar unul singur.

 • soarele
 • luna
 • internetul.

5. Names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and deserts.

 • The Mississippi River
 • The Black Sea
 • The Andes
 • The Sahara Desert, etc.

5. Denumiri de râuri, mări, oceane, lanțuri muntoase și deșerturi.

 • Râul Mississippi
 • Marea Neagră
 • Anzii
 • Deșertul Sahara, etc.

6. Directions (cardinal points).

 • the west
 • the south-east
 • the north-west.

6. Direcții (puncte cardinale).

 • vestul
 • sud-estul
 • nord-vestul

 

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Urmează o serie de exerciții cu aceste articole. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

Urmează o serie de exerciții cu aceste cuvinte interogative. (Click pe butonul de mai jos pentru descărcarea fișierului complet).

The Articles

 EXERCISES

Answer Key

WH-Questions

Cuvinte Interogative

WHO = Cine ? / Care ?

WHO is only used when referring to people. (= I want to know the person)

 • Who is the best football player in the world?
 • Who are your best friends?
 • Who is that strange guy over there?

WHO este folosit doar atunci când se referă la oameni. (= Vreau să cunosc persoana)

 • Cine este cel mai bun fotbalist din lume?
 • Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi?
 • Cine este tipul acela ciudat de acolo?

WHERE = Unde?

WHERE is used when referring to a place or a location. (= I want to know the place)

 • Where is the library?
 • Where do you live?
 • Where are my shoes?

WHERE este utilizat atunci când se referă la un loc sau la o locație. (= Vreau să știu locul)

 • Unde este biblioteca?
 • Unde locuiți?
 • Unde imi sunt pantofii?

WHEN = Când?

WHEN is used to refer to a time or an occasion. (= I want to know the time)

 • When do the shops open?
 • When is his birthday?
 • When are we going to finish?

WHEN este folosit pentru a se referi la un moment sau la o ocazie. (= Vreau să știu ora)

 • Când se deschid magazinele?
 • Când este ziua lui de naștere?
 • Când vom termina?

WHY = De ce?

WHY is used to obtain an explanation or a reason. (= I want to know the reason)

 • Why do we need a nanny?
 • Why are they always late?
 • Why does he complain all the time?

Normally the response begins with "Because..."

WHY este folosit pentru a obține o explicație sau un motiv. (= Vreau să știu motivul)

 • De ce avem nevoie de o bonă?
 • De ce întârzie întotdeauna?
 • De ce se plânge tot timpul?

În mod normal, răspunsul începe cu „Pentru că ...”

WHAT = CE?  (Care? / Cât? – În întrebări devenite expresii fixe)

WHAT is used to refer to specific information. (= I want to know the thing)

 • What is your name?
 • What is her favourite colour?
 • What is the time?

WHAT se folosește pentru a se referi la informații specifice. (= Vreau să știu lucrul)

 • Cum te numești?
 • Care este culoarea ei preferată?
 • Cât este ceasul?

WHICH = Care?

WHICH is used when a choice needs to be made. (= I want to know the thing between the alternatives)

 • Which dish did you order? The pizza or the pasta?
 • Which day do you prefer for a meeting (today or tomorrow)?
 • Which is better (this one or that one)?

WHICH este utilizat atunci când trebuie făcută o alegere. (= Vreau să știu alternativa aleasă)

 • Ce fel de mâncare ați comandat ? Pizza sau pastele?
 • Ce zi preferați pentru o întâlnire (azi sau mâine)?

Care este mai bun (acesta sau acela)?

WHOSE = A, al, ai, ale cui?

WHOSE is used when we want to know who the possessor is. (= I want to know whom this belongs to)

 • Whose is this car?
 • Whose flowers are more beautiful?

WHOSE este folosit atunci când vrem să știm cine este posesorul. (= Vreau să știu cui îi  aparține asta)

 • A cui este această mașină?
 • Ale cui flori sunt mai frumoase?

HOW = Cum?

HOW is used to describe the manner that something is done. (= I want to know the way)

 • How do you cook lasagna?
 • How does he know the answer?
 • How can I learn English quickly?

HOW este folosit pentru a descrie modul în care se face ceva. (= Vreau să știu cum anume rezolv/realizez un lucru)

 • Cum gătești lasagna?
 • Cum de știe el răspunsul ? / De unde știe el răspunsul?
 • Cum pot învăța engleza rapid?

With HOW there are a number of other expressions that are used in questions.

Cu HOW există o serie de alte expresii  folosite în întrebări.

How much – refers to a quantity or a price (uncountable nouns)

 • How much time do you have to finish the test?
 • How much is the jacket on display in the window?
 • How much money will I need?

How much - se referă la o cantitate sau un preț (substantive nenumărabile) = Cât? / Câtă?

 • Cât timp aveți pentru a termina testul?
 • Cât costă jacheta expusă în vitrină?
 • De câți bani voi avea nevoie?

How many – refers to a quantity (countable nouns)

 • How many days are there in April?
 • How many people live in this city?
 • How many brothers and sisters do you have?

How many - se referă la o cantitate (substantive numărabile) = Câți? / Câte ?

 • Câte zile sunt în aprilie?
 • Câți oameni trăiesc în acest oraș?
 • Câți frați și surori aveți?

How often – refers to frequency = Cât de des?

 • How often do you visit your grandmother?
 • How often does she study?
 • How often are you sick?

How often - se referă la frecvență

 • Cât de des îți vizitezi bunica?
 • Cât de des studiază?
 • Cât de des ești bolnav?

How far – refers to distance = Cât de departe?

 • How far is the university from your house?
 • How far is the bus stop from here?

How far - se referă la distanță

 • Cât de departe este universitatea de casa ta?
 • Cât de departe este stația de autobuz de aici?

How + adjective (How tall/intelligent/rude etc.?) – refers to the dimension of the meaning of the adjective (height / intelligence/rudeness etc.) = Cât de înalt/ă / intelligent/ă / nepoliticos/ă etc.?

 • How tall is your brother?
 • How intelligent is she?
 • How rude are you?

How + adjectiv  (How tall/intelligent/rude etc.?) - se referă la dimensiunea semnificației adjectivului (înălțime / inteligență / grosolănie etc.)

 • Cât de înalt este fratele tău?
 • Cât de înteligentă este?
 • Cât de bădăran poți să fii?

How long – refers to length, duration = Cât durează? / Cât de lung/ă? (în timp și/sau spațiu), De cât timp? / De când?

 • How long should be my presentation?
 • How long does it take you to get there?
 • How long is this road?
 • How long have you been there?

How long - se referă la lungime, la durată

 • Cât de lungă ar trebui să fie prezentarea mea?
 • Cât timp îți ia să ajungi acolo?
 • Cât de lung este acest drum ?
 • De cât timp / De când ești acolo ?

How old – refers to age = Câți ani?

 • How old are you?
 • How old is this school?

How old - se referă la vârstă

 • Câți ani ai?
 • Câți ani are această școală?

 

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

EVALUATION
EVALUARE

LET'S PLAY!  - SĂ NE JUCĂM!

evaluation1_modul1_edumnc.PNG

 

 

evaluation2_modul1_edumnc.PNG

 

 

evaluation3_modul1_edumnc.PNG

 

Descarcă fișierul

EVALUATION 1

Descarcă fișierul

EVALUATION 1

Answer Key

Listening Test

Listen to James answering questions about his family. For questions 1 to 8, choose true or false. ( Ascultă-l pe James răspunzând la întrebări despre familia sa. Pentru întrebările  1 - 8, alege adevărat sau fals.

        QUESTIONS         

My family

1. James doesn’t live with his dad.

a.True

b.False

2. James has one brother and one half-sister.

a.True

b.False

3. Richard is older than James.

a.True

b.False

4. Richard didn’t go to university because his grades at school were bad.

a.True

b.False

5. Richard makes popular Internet videos.

a.True

b.False

6. James rarely sees his cousin George these days.

a.True

b.False

7. George is more serious and more active than James.

a.True

b.False

8. George and James never talk about their problems together.

a.True

b.False

         

Descarcă fișierul

Listening test - Modul 1

Answer Key

În funcție de rezultatul obținut, poți să treci la MODULUL URMĂTOR - Everyday life - sau poți să revezi unele noțiuni de VOCABULAR / GRAMATICĂ de la acest modul.

Potrivește coloanele. Scrie literele pe linii. / Match the columns. Write the letters on the lines.