Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

 

Filozofia mea 

 

"A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulți este cercetare.”

Legile lui Murphy

   EduMNC

INSTRUCȚIUNI pentru parcurgerea cursului

Cursul este structurat în 12 module.

Fiecare modul respectă structura ideală de învățare:

 • Introducerea structurilor gramaticale și a elementelor de vocabular – lecții video/fișe explicative;
 • Exersarea elementelor introduse în lecțiile video – aplicații/teme în format electronic/ materiale PDF;
 • Recapitularea modulelor anterioare (începând cu Modulul 2);
 • Utilizarea, în context, a structurilor prezentate în lecțiile video – teme în format electronic – exerciții de citire, ascultare și comunicare;
 • Evaluarea de final de modul.

 

Cum înveți eficient?

 • Accesezi toate lecțiie video/toate fișele cu explicații;
 • Parcurgi cu foarte mare atenție elementele de conținut noi;
 • Faci toate aplicațiile/temele in format electronic/PDF;
 • Pentru un success garantat, modulele conțin și fișe de lucru/aplicații suplimentare. Le accesezi și pe acelea;
 • Dacă mai ai întrebări, poți trimite un mail cu ajutorul formularului din site. În decurs de maxim 48 de ore vei primi un răspuns garantat.

 

Prin urmare, ai la dispoziție 12 Module unde vei găsi :

 • Lecții video în care îți sunt prezentate structurile gramaticale și elemetele de vocabular atribuite fiecărui modul în parte;
 • ”Teme pentru acasă” în format electronic/materiale PDF;
 • Materiale suplimentare de studiu în format PDF pentru fixarea cunoștințelor;
 • Aplicații digitale care să te sprijine în parcurgerea cursului.

 

My world - Modulul 1 - Free Online English Course Elementary to Intermediate Edu

MODULUL 1

VOCABULAR

FORMULE DE SALUT

GREETINGS

1.

INFORMAȚII PERSONALE

PERSONAL INFORMATION

Descarcă fișierul PERSONAL INFORMATION

Descarcă fișierul PERSONAL INFORMATION cu TRADUCERE

2.

Descarcă fișierul

THIS IS ME

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Descarcă fișierul

INTRODUCING YOURSELF

Accesează fișa de mai jos (”Introducing yourself”/Prezentându-te pe tine), ascultă și citește fiecare prezentare în parte, apoi completează cele două tabele cu informațiile aflate! / Access the worksheet below (”Introducing yourself”), listen and read each presentation separately, then fill in the two tables with the information found!

Audio - JOE

Audio -ANA

Descarcă fișierul

ALL ABOUT ME

Completează paragraful din dreapta cu cuvintele din stânga. / Complete the paragraph on the right with the words on the left.

Descarcă fișierul

ALL ABOUT ME

Answer Key

Ascultă cu atenție întrebările și alege cele mai bune propoziții pentru a răspunde. / Listen to the questions carefully and choose the best sentences to respond.

Descarcă fișierul

Introductions Q&A

Audio - Introductions Q&A

Descarcă fișierul

Introductions Q&A

Answer Key

3.

FAMILIA

THE FAMILY

FAMILIA ÎN ENGLEZĂ

Family/Families = Familie/Familii

 

PăRINțII

Parents = Părinți

Mother (fam. Mom, Mum) = Mama

Father (fam. Dad, Daddy, Pops) = Tata

 

COPIII

Child/Children = Copil/Copii

Kids = Copii

Son = Fiu

Daughter = Fiica

Offsprings = Descendenți/Urmași

 

FRAțII

Brother = Frate

Sister – Soră

Siblings – Frați

În timp ce românii folosesc cuvântul „frați” pentru toate surorile și toți frații (chiar dacă avem 2 surori si un frate, toți sunt frati), englezii au termenul de siblings.

Ex: I have 3 siblings. – Am 3 frați.

GEMENIi

Twins = Gemeni

Ex: They are identical twins. –Sunt  gemeni identici.

Se poate folosi termenul de Twin/Twins în combinație cu Sister/Sora sau Brother/Frate.   Ex: My twin sister has got a beautiful house. Sora mea geamană are o casă frumoasă.

BUNICIi

Grandfather (fam. Grandpa) = Bunic

Grandmother (fam. Grandma, Grannie, Granny) = Bunică

Grandparents = Bunici

Pentru a forma cuvintele ce desemnează străbunicii, se folosește prefixul „great-”. Great-grandfather, Great-grandfather, great-grandparents.

NEPOțIi

Grandchildren = Nepoți

Grandson = Nepot

Grandaughter = Nepoată

„Grandchildren” se folosește doar pentru nepoții bunicilor, nu și pentru nepoții unchilor. Aceia au forme diferite.

RUDE (RELATIVES)

 

UNCHI șI MăTUșI

Uncle = Unchi

Aunt = Mătușă

 

NEPOțI  (De unchi și mătuși)

Nephew = Nepot

Niece = Nepoată

 

VERI

Cousin = Văr/Verișoară

”Cousin” se folosește pentru ambele sexe.

In cazul în care există gradele de tip: „văr de-al doilea” sau „văr de-al treilea”, se folosesc numeralele ordinale.

Second cousin = Văr de-al doilea

RUDE PRIN MARIAJ

 

SOCRII

In-laws = Socrii

Father-in-law = Socru

Mother-in-law = Soacră

Son-in-law = Ginere

Daughter-in-law = Noră

 

CUMNAțI

Brother-in-law = Cumnat

Sister-in-law = Cumnată

 

SOțI

Wife = Soție

Husband = Soț

 

RUDE PRIN ADOPTIE

Adopted = Adoptat

Adopted son = Fiu adoptiv

Adopted daughter = Fiică adoptivă

 

VITREG

În limba engleză, se folosește prefixul „half-” pentru surori și frați vitregi (atunci când doar un părinte este comun).

 

Half-sister = Soră vitregă

Half-brother = Frate vitreg

 

Se folosește prefixul „step” pentru orice fel de rudă vitregă (la frați/surori, niciun părinte nu este comun).

 

Stepfather = Tată vitreg

Stepmother = Mamă vitregă

Stepson = Fiu vitreg     

Stepbrother = Frate vitreg

 

CUVINTE LEGATE DE RELAțIIle familiale

Relationship = Relație

Boyfriend = Prieten/Iubit

Girlfriend = Prietenă/Iubită

Single – Singur (Necăsătorit/ă)

Marriage – Căsătorie

Engagement – Logodnă

Fiancé/Fiancée = Logodnic/ă

Divorce – Divorț

Widow/Widower – Văduvă/Văduv

Bride – Mireasă

Groom/bridegroom – Mire

GodFather = Naș

Godmother = Nașă

LET'S PRACTISE!  - SĂ EXERSĂM!

Audio

 Meet my family

Ascultă cu atenție, citește textul, apoi rezolvă exercițiile 2 și 3. / Listen carefully, read the text, then solve exercises 2 (Potrivește membrii familiei cu imaginile. / Match family members with the pictures.) and 3 (Citește și bifează Adevărat sau Fals. / Read and tick True or False.).

Ascultă cu atenție apoi tastează cuvintele lipsă în căsuțele de mai jos. /Listen carefully, then type the missing words in the boxes below.

Audio - Personal Information

Descarcă fișierul

FAMILY TIES

Descarcă fișierul

FAMILY TIES

Answer Key

Aranjează literele pentru a descoperi cuvintele ascunse. / Family word scramble.

Descarcă fișierul

FAMILY WORD SCRAMBLE

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Aranjează propozițiile de mai jos. / Unscramble the sentences below.

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Answer Key

Descarcă fișierul

FAMILY TALK

Completează cele 15 propoziții cu cuvintele din stânga. Unele cuvinte sunt folosite de mai multe ori. / Complete the 15 sentences with the words on the left. Some words are used more than one time.

Descarcă fișierul

FAMILY RELATIVES

Answer Key

Descarcă fișierul

FAMILY RELATIVES