Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

 

Filozofia mea 

 

"A fura idei de la cineva este plagiat. A le fura de la mai mulți este cercetare.”

Legile lui Murphy

   EduMNC

MODULUL
 3

Ready, Steady, Go! - Modulul 3 -Free Online English Course Elementary to Intermediate Edu

VOCABULAR

English sports names (Nume sporturi în limba engleză cu traducere) - Best Free Online English Course

1. SPORTS AND GAMES - SPORTURI ȘI JOCURI

1. ADVERBS OF INDEFINITE FREQUENCY 
 ADVERBELE DE FRECVENȚĂ NEDEFINITĂ

3. THE MODAL VERBS CAN and MAY       VERBELE MODALE CAN și MAY

3. NUMBERS 40+                       NUMERELE 40+

2. MY HOBBY                         HOBBY-UL MEU

Sports - Best Free Online English Course

Learn about different sports by doing some word search exercises. (Aflați despre diferite sporturi făcând câteva exerciții de căutare a cuvintelor.)

Spelling and matching. (Ortografie și asociere cuvânt-imagine.)

Spelling and matching sports in English. (Ortografie și asociere cuvânt-imagine- sporturi-engleza.) - Best Free Online English Course

Descarcă fișierul

SPORTS

Word Search

Listen to the words above / Ascultă cuvintele de mai sus

 

Sport or Sports- difference between

Tip

Let's go to the Olympics! (Să mergem la Olimpiadă!)

Olympics sports esl pdf exercises-cloze-action verbs - Best Free Online English Course

What about some sport and exercise?! (Ce zici de puțin sport și de niște exerciții?!)

Sports and exercises - English exercises about sports PDF ESl A1-A2-B1 - Best Free Online English Course

Practise your listening skills. (Exersează-ți abilitățile de ascultare.)

Practise your listening skills - Free English listening (dialogues) about sports - A1-A2-B1 - Best Free Online English Course

Dialogue 2

Dialogue 3

Dialogue 1

Let's talk about your favorite sport! (Hai să vorbim despre sportul tău preferat!)

English Sport Speaking Cards -A1-A2-B1-B2 - Best Free Online English Course

Write a paragraph about your favorite exercise or sport. (Scrie un paragraf despre exercițiul sau sportul tău preferat.)

Sports and Exercises - ACTION VERBS - Best Free Online English Course
Writing about favorite sport -PDF Exercises - Best Free Online English Course

LET'S PLAY! - SĂ NE JUCĂM!

LET'S PLAY! - SĂ NE JUCĂM!

LET'S PRACTISE! - SĂ EXERSĂM!

Take a short quiz to see how much you know now about sports. (Faceți un scurt test pentru a vedea cât de multe știți acum despre sport.)

Reading and writing time!  (Ora de citit și de scris!)

Match, search for the words and then, unscramble them!  (Potrivește, caută cuvintele și apoi aranjează-le literele!)

Quiz about sports A1-A2-B1 - Best Free Online English Course
Reading comprehension, asking for advice about sports, quiz, writing about sports, A1, A2, B1 - Best Free Online English Course
Hobby- exercises- matching, word search, unscramble - English Elementary FREE Online course EduMNC
List of Hobbies - English - Română - Best Free Online English Course

Listen to the words above / Ascultă cuvintele de mai sus

 

Listen to the dialogue  Ascultă dialogul

 

Listen to the dialogue  Ascultă dialogul

 

 • Like + ing

 

 • We can use like, don't like, love, hate and don't mind + ing to say how we feel about an activity.
 • When we use +ing, we talk about things we generally like.

 

I like playing with my friends.
She loves reading detective stories.
You hate knitting
.

He doesn’t mind gardening.

 

Love means it's great.

Like means it's good.

Don't mind means it's OK.

Don't like means it's bad.

Hate means it's really bad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Like + to (infinitive)

 

 • When we use +To (infinitive), we talk about things we like in particular moments.

 

I like to play with my friends on holidays.
She loves to read detective stories
at midnight.
We hate to knit
on Sundays.

He doesn’t like to garden when it’s cold outside.

 

              We always use ENJOY +ING!

 

I enjoy cooking.

I enjoy cooking when I’m not on duty.

 

 

Like+ing - like, love, hate, doesn't mind, enjoy - English Elementary FREE Online course EduMNC
Likes and dislikes- hobbies- listening/speaking activity to get an elementary language class speaking and practicing the present simple tense.

Listen to the dialogue and fill in the blanks. (Ascultă dialogul și completează spațiile libere.)

Let's revise the numbers from 0 to 39. Click on the image below.  (Să recapitulăm numerele de la 0 la 39. Clic pe imaginea de mai jos.)

Listening/Speaking activity about likes and dislikes. 

Likes and dislikes- hobbies- listening/speaking activity to get an elementary language class speaking and practicing the gerund.
Numbers in English - 0-39 - How to form numbers, Ways to say 0 in English

⬤ Pictures with pronunciations


FORMAREA NUMERELOR 40+

 

 • Numerele care desemnează zecile (20, 30 … 90) se termină în ”-ty”.

În general, și zecile păstrează regula de adăugare a sufixului ”-ty” la forma inițială a numerelor  (2 - 9). Cu câteva mici excepții, printre care 20, respectiv 30, (de care am vorbit la Modulul 1), 40 și 50.

20 = 2 (TWOTWEN) + ty          TWENTY

30 = 3 (THREETHIR) + ty         THIRTY

40 = 4 (FOURFOR) + ty             FORTY

50 = 5 (FIVEFIF) + ty                 FIFTY

 

 • De la 41-49, până la 91-99, se folosesc numerele de la 1-9, scrise cu ajutorul cratimei (minus/-).

41 = forty-one

52 = fifty-two

63 = sixty-three

88 = eighty-seven

99 = ninety-nine etc.

 

100 = One Hundred (200…900 = two hundred….nine hundred)

1000 = One Thousand (2000…9000 = two thousand…nine thousand)

1000000 = One Million (2 mil…9 mil = two million…nine million)

⬤ How to write big numbers in English

352 three hundred and fiftytwo
5841 five thousand eight hundred and fortyone
1115 one thousand one hundred and fifteen

7836249 seven million eight hundred thirty-six thousand two hundred and  forty-nine

 

Reading Sums of Money

 • 25$ – twenty-five dollars
 • 62€ – sixty-two euros
 • 240₤ – two hundred and forty pounds
 • $41.25 – forty-one dollars and twenty-five cents (shortened to “forty-one twenty-five” in everyday speech)
 • €12.44 – twelve euros forty-four
 • ₤10.50 – ten pounds fifty

 

Pronouncing Years

 • 2018 – twenty eighteen or two thousand eighteen
 • 2009 – two thousand nine
 • 2000 – two thousand
 • 1945 – nineteen forty-five
 • 1908 – nineteen o eight
 • 1984 – nineteen eighty-four
 • 1800 – eighteen hundred
 • 1296 – twelve ninety-six
 • 1007 – ten o seven
 • 366 – three hundred sixty-six or three sixty-six