EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

Master UPB - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE_EduMNC

Apel selecție cadre didactice pentru GLC

23/04/2021

Ministerul Educației organizează selecția cadrelor didactice din învățământul preuniverstar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului -GLC- pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal, precum și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic.

Grupurile de lucru pentru curriculum pentru care se organizează selecție sunt cuprinse în Anexa nr. 1 din Structura GLC, parte integrantă a Apelului.

Membrii GLC sunt atât cadre didactice / specialiști din învățământul preuniversitar, cât și cadre didactice / cercetători din învățământul universitar.

Conform calendarului constituirii GLC, înscrierea candidaților se face în perioada 26.04.2021 – 10.05.2021, evaluarea portofoliilor între 27.04.2021 – 25.05.2021, urmând ca pe 25.05.2021 să se posteze pe site-ul ME componența nominală a GLC.

Un candidat poate opta pentru realizarea curriculumului pentru aceeași disciplină de la mai multe filiere de învățământ sau pentru mai multe calificări din același domeniu de pregătire profesională, respectiv mai multe GLC ale disciplinei / disciplinelor aparținând aceluiași domeniu de studiu.

Pentru toate celelalte informații accesați link-urile de mai jos!

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Adresă Apel

Anexe Apel

 

MNC