EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

Master UPB - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE_EduMNC

Campania Teach Smart - ECDL Pedagogie Digitală

10/03/2021

O campanie despre cadrele didactice care predau digital, chiar dacă nu sunt de specialitate

10.000 de cadre didactice din preuniversitar îşi pot verifica gratuit competenţele de predare digitală prin intermediul pretestării cu simularea ECDL - Pedagogie digitală.

Ce trebuie să facă un cadru didactic pentru a se înscrie la o simulare ECDL:

- Unitatea şcolară va efectua o selecţie de cadre didactice interesate, indiferent de nivelul de predare al acestora (învăţători, profesori);

- Fiecare unitate şcolară poate solicita maxim 50 de simulări către ECDL ROMANIA;

- Simulările nu se vor solicita individual de către fiecare cadru didactic, ci numai grupat, prin reprezentantul unităţii şcolare;

- Unitatea școlară poate transmite la office@ecdl.ro un singur email, menţionând:

1. Denumirea unităţii şcolare, oraşul, judeţul;

2. Numărul de simulări dorite pentru modulul ECDL Pedagogie digitală;

3. Numele, prenumele şi disciplina predată de cadrele didactice selectate pentru susţinerea simulărilor (un tabel);

4. Numele, prenumele şi calitatea persoanei (director, profesor, etc.) care trimite email-ul cu solicitarea de simulări.

În decembrie 2020, în urma înscrierilor, au fost selectate deja 60 de cadre didactice, fapt concretizat în 5 grupe de pregătire, examinare și certificare.

Pe parcursul acestui an, ECDL România intenționează să selecteze și alte cadre didactice și să organizeze noi grupe de pregătire și de certificare. Detaliile vor fi publicate pe pagina web dedicată. Cei interesați se pot înscrie la office@ecdl.ro.

Desigur, să nu uităm de faptul că, dacă obţin una dintre certificările ECDL PROFIL DIDACTIC, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pot beneficia de credite profesionale transferabile.

Mai multe informații găsiți pe www.ecdl.ro.

 

MNC