EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

Master UPB - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE_EduMNC

Curs Competențe TIC de bază și Educator Certificate Microsoft 

17/04/2021

Fundația EOS Romania - Educating for an Open Society – are în oferta sa programe acreditate (OMEC 4413/28.05.2020) de dezvoltare a competențelor digitale pentru cadre didactice.

Toți profesorii pot să urmeze GRATUIT cele 2 cursuri de pregătire dezvoltate de Fundația EOS. 

Cursul 1 - IC3 și Competențe TIC de bază (cu certificat de participare) și Cursul 2 - Educator Certificat Microsoft (MCE) (fără certificat de participare).

Cursul online gratuit IC3 și Competențe TIC de bază se adresează tuturor celor care se pregătesc să obțină certificarea IC3 Digital Literacy Certification.

Cursul Educator Certificat Microsoft (MCE) oferit de Fundația EOS și Certipro Education sprijină cadrele didactice din România în dezvoltarea competențelor și abilităților de utilizare a tehnologiei în procesul de predare și învățare. Cursul online are la bază ghidul metodologic Proiectarea Învățării în Secolul 21 lansat de Ministerul Educației la finalul anului 2020 – o resursă aliniată cadrului european de competențe digitale pentru profesori (DigCompEdu).

Cursurile au și credite profesionale transferabile, dar cele 15 CPT pentru fiecare din cursurile de mai sus se obțin doar după susținerea examenului IC3, respectiv MCE, existând doar varianta contra cost. Achiziția se poate face direct de către școală din linia de buget bunuri și servicii sau individual.

Fundația EOS este o organizație neguvernamentală privată, non-profit, înființată şi înregistrată în România în anul 1999 care dezvoltă programe de formare și perfecționare a cadrelor didactice în domeniul noilor tehnologii dedicate sectorului educational preuniversitar, având ca misiune utilizarea noilor tehnologii pentru a ajuta oamenii și comunitățile să își realizeze propriul potențial.

 

MNC