EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

OpenAI lansează ChatGPT Plus, o versiune plătită a popularului ChatGPT_EduMNC

Profesorul din România
 PROFIL OCUPAȚIONAL

14/09/2022

Conform art. 23 din Legea Educației Naționale (nr.1 din 2011), Sistemul Naţional de Învăţământ Preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare;

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;

c) învăţământul secundar, care cuprinde:

  • învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-IX;

  • învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocaţională şi tehnologică;

d) învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani;

e) învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal.

În documentele de Clasificare a Ocupațiilor din România (COR) codurile    corespunzătoare meseriilor din învățământul preuniversitar sunt:

232 - Profesori în învățământul secundar

2321 - Profesori în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri

2322 - Profesori în învățământul gimnazial

233 - Profesori în învățământul primar

2331 - Profesori în învățământul primar

2332 - Profesori în învățământul preșcolar

234 - Profesori specializați pentru recuperarea și educarea persoanelor cu dizabilităţi

2340 - Profesori specializați pentru recuperarea și educarea persoanelor cu dizabilităţi

235 - Alți specialiști în învățământ

2351 - Cercetători în domeniul didactic și pedagogic

2352 - Inspectori în învățământ

2359 - Specialisti în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare

Profesorul de gimnaziu sau liceu este specialist într-o disciplină pe care o predă într-o clasă în care se afă între 20 și 30 elevi. Din punct de vedere pedagogic, el trebuie să transmită elevilor cunoștințele sale în conformitate cu programele elaborate de M.E.

Descarcă aici informațiile în format PDF.

MNC