EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

PROGRAM DE STUDII POSTUNIVERSITARE - EDUCAŢIE PERMANENTĂ - - PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR - „COMPETENȚE DIGITALE” - EduMNC

Program de STUDII POSTUNIVERSITARE
pentru profesori
„COMPETENȚE DIGITALE”

21/02/2022

Universitatea POLITEHNICA din București organizează cursul „Competențe digitale” care se adresează tuturor absolvenților de studii universitare de licență sau echivalente, în același domeniu cu cel al programului postuniversitar, indiferent de domeniul fundamental al ciclului de licență absolvit de cursant și care doresc să dobândească competențe specifice în domeniul tehnicilor digitale.

CALENDARUL

desfășurării cursului „Competențe digitale” 2022, seria 2

 • Înscrieri: 15 ianuarie  2022 – 28 februarie 2022
 • Durata cursului: 45 de zile în intervalul  1 martie  – 9 mai 2022
 • Modalitatea de desfășurare: MS Teams
 • Finalizare curs: Lucrare de absolvire susținută pe data de 14 mai 2022, după o procedură (programare, suport platformă) care va fi anunțată pe MS Teams si e-mail.
 •  

Cine se poate înscrie:

 • cadrele didactice care detin  diploma de licență de scurtă sau lungă durată;
 • toate persoanele care dețin o diplomă de licență de scurtă sau lungă durată (vor urma un curs de ințiere de 8 ore înaintea începerii cursului de competențe digitale).

Costul total al cursului este de 600 lei pentru cadre didactice; pentru personal nedidactic costul este de 600 lei +100 cursul de inițiere.

 Plata se va face  în contul Universității POLITEHNICA din București, Cod fiscal 4183199, cont RO80TREZ70620F331700XXXX . La explicațiile din OP sau mandat poștal TREBUIE scris: „Plata reprezintă taxă curs postuniversitar C60-CCDM/CD, cursant............) deschis la Trezoreria Statului Sector 6.

 

IMPORTANT!

După efectuarea plații, OP-ul sau mandatul poștal se scanează și se transmite la adresa de e-mail: georgetaudrea@yahoo.fr.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. Cerere de înscriere
 2. Diplomă de licență – copie cu ștampilă CF cu originalul și semnătură
 3. Supliment diplomă – copie cu ștampilă CF cu originalul și semnătură
 4. Certificat de naștere – copie xerox
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox
 6. Act de identitate (CI etc.) – copie xerox
 7. Declarație consimțământ

 

Modalitatea de transmitere a documentelor necesare înscrierii:

 • ON-LINE (în format doc. sau pdf.)

Responsabil curs

Georgeta Gabriela Udrea

0745892384

            e-mail:georgetaudrea@yahoo.fr

 

Mai multe informații aici.

MNC