EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

Master  UPB - Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane STUDII EUROPENE_EduMNC

Master
Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane
STUDII EUROPENE

30/07/2022

Universitatea Politehnica din București  organizează în cadrul Facultății de Inginerie Industrială şi Robotică, programul de masterat cu titlul STUDII EUROPENE - Domeniul de studii: Relații internaționale și studii europene.

Acesta se încadrează în esenţa strategiei europene privind dezvoltarea durabilă  în perspectiva anului 2030, axându-se pe stimularea unui nou tip de dezvoltare (inteligentă, durabilă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii) ce are la bază, printre altele, creşterea nivelului competenţelor, consolidarea educaţiei de-a lungul vieţii, precum şi încurajarea cercetării şi inovării.

Programul de studii oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor în domeniul construcţiei europene, integrării europene, atât din punct de vedere social-politic, cât şi cultural.

Relevanța programului pentru piaţa muncii

Programul de studii are o deosebită importanţă ca urmare a faptului că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are un statut ce solicită formarea de specialiști capabili să gestioneze problemele europene.

Mai multe detalii legate de înscriere și de admitere găsiți aici.

Broșura masterat STUDII EUROPENE

Contact: dfcdssu@upb.ro

Alte programe de masterat dedicate cadrelor didactice (și nu numai).

MNC