EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

PROGRAME DE MASTERAT (DIDACTIC) OFERITE DE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI - EduMNC

PROGRAME DE MASTERAT (DIDACTIC) OFERITE DE UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

30/07/2022

Cadrele didactice (și nu numai) care doresc să își continue perfecționarea se pot înscrie în cadrul  Universității Politehnica din București ((UPB) la un masterat gratuit (doar dacă nu au mai urmat deja un program de master finanțat de la bugetul de stat).

Pentru anul universitar 2022-2023, UPB vine cu o ofertă foarte bogată a programelor de studii universitare de masterat. Mai exact, cele 16 facultăți, prin cele 21 de domenii de studiu vă propun 173 de programe de masterat, în 4 limbi de predare.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în anul universitar 2022 – 2023 se organizează în trei sesiuni:

  • sesiunea de admitere anticipată
  • sesiunea din iulie 2022
  • sesiunea din septembrie 2022

Deși o universitate preponderent a științelor exacte, domeniile filologie și științele educației se regăsesc și ele în oferta educațională propusă de UPB.

 

Cei care doresc se mai pot înscrie în sesiunea din septembrie, 5.09-15.09. Taxa de înscriere este de 100 RON.

Modul de înscriere și conţinutul dosarului de înscriere pentru concursul de admitere la programele de masterat în anul universitar 2022-2023

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip completată (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii)
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba de studiu;
• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesar certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului Educației;
Informații complete despre modul în care se poate face dovada competențelor lingvistice (inclusiv prin susținerea unui test online UPB) se găsesc
aici.
i) buletin/carte de identitate/pașaport;
j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere; recomandăm modalitatea de plată online în această platformă, după completarea datelor de înscriere. Taxa poate fi plătită și prin transfer bancar sau numerar (
detalii aici).
k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat, dacă candidează pe un loc fără taxă;

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c)-(g).

Aceste informații sunt disponibile și pe https://upb.ro/admitere/admitere-masterat.

Admiterea se realizează în baza a două probe, după cum urmează:

 

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 8 și 26 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.

Documente utile - detalii privind desfăşurarea concursului de admitere master:

Lista completă a programelor de master o găsiți aici.

Programele de masterat grupate pe facultăți și domenii le găsiți aici.

Click pe fiecare program de mai jos pentru informații detaliate.

  1. TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE Domeniul de studii: Științe ale comunicării
  2. MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE Domeniul de studii: Științe ale educației
  3. COMUNICARE MANAGERIALĂ Domeniul de studii: Științe ale comunicării
  4. STUDII EUROPENE Domeniul de studii: Relații internaționale și studii europene

 

MNC