EduMNC

- Sursa ta de cunoaștere pentru o reușită lingvistică:
Explorează, Învață, Excelează!
Inovație în educație, rezultate de excepție;
- O educație de calitate pentru elevi și profesori.
 

EduMNC - de ce?

Prin conținutul său, acest site se adresează atât elevilor/studenților, cât și profesorilor, cu scopul de a ușura munca fiecăruia în parte: învățare, respectiv predare/evaluare.

Toate materialele respectă normele în vigoare.

Contactează-mă

e-mail:

prof@edumnc.ro

Telefon

+40 723038927 

 

   EduMNC

Master UPB - MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE_EduMNC

Master
MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE

30/07/2022

Universitatea Politehnica București include în oferta de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2022-2023 programul MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR EDUCAȚIONALE ce are drept scop pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot activa atât în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative.

Programul de studii Managementul organizațiilor educaționale face parte din oferta educaţională pentru ciclul II al studiilor universitare la UPB, încadrându-se în categoria masterat profesional.

Acesta este structurat pe 2 ani (patru semestre), învăţământ la zi, se finalizează cu examenul de disertaţie şi în urma parcurgerii acestuia se obţin 120 de puncte credit ECTS.

Programul este organizat pentru formarea de competenţe complementare pregătirii în ciclul de licenţă şi se adresează absolvenţilor de la programe de licenţă care doresc să obţină o pregătire adecvată cerinţelor profesionale interdisciplinare din aceste domenii.

Programul este organizat în parteneriat cu Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Relevanța pentru piața muncii (se oferă certificare pentru):

• personal de conducere, îndrumare, control, evaluare în unităţile de învăţământ şi ONG-uri;

• inspectori şcolari;

• manageri de proiecte;

• coordonatori ai programelor de formare; cercetători etc.

Programul este înscris în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior – RNCIS.

Cod COR: 2359.1 / Denumire COR: Consilier educational (ESCO)

Mai multe detalii legate de înscriere și de admitere găsiți aici.

Broșura masterat Managementul organizațiilor educaționale.

Alte programe de masterat dedicate cadrelor didactice (și nu numai).

MNC